Edmund O. Schweitzer III – Wikipedia

Edmund O. Schweitzer III (sinh năm 1947, Evanston, Illinois) là một kỹ sư điện, nhà phát minh và người sáng lập Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Schweitzer (SEL). Ông đã có được bằng B.S. và M.S. từ Đại học Purdue và bằng tiến sĩ từ Đại học bang Washington, nơi luận án tiến sĩ của ông là về rơle bảo vệ kỹ thuật số. Ông là thành viên của IEEE. Từ 1977 đến 1979, ông là giảng viên kỹ thuật điện tại Đại học Ohio. Cha của Schweitzer, Edmund O. Schweitzer Jr., đã thành lập E. O. Schweitzer Sản xuất, hiện là một bộ phận của SEL. Cùng với vợ, Beatriz, Schweitzer đã quyên tặng hàng triệu đô la cho các tổ chức từ thiện và thành phố khác nhau. Các cựu sinh viên xuất sắc thứ 45. [3]

Tài liệu tham khảo [ chỉnh sửa ]

11958512018.21958512021.31958512025.41958512028..51958512031.83.61958512035..71958512038.83.81958512042..91958512045.83
1958512049..11958512052.83.21958512056..31958512059.83.41958512063..51958512066.83.61958512070..71958512073.83.81958512077..91958512080.83
1958512084..11958512087.83.21958512091..31958512094.83.41958512098..51958512101.83.61958512105..71958512108.83.81958512112..91958512115.83
1958512119..11958512122.83.21958512126..31958512129.83.419585121..51958512136.83.61958512140..71958512143.83.81958512147..91958512150.83
1958512154..11958512157.83.21958512161..31958512164.83.41958512168..51958512171.83.61958512175..71958512178.83.81958512182..91958512185.83
1958512189..11958512192.83.21958512196..31958512199.83.41958512203..51958512206.83.61958512210..71958512213.83.81958512217..91958512220.83
1958512224..11958512227.83.21958512231..31958512234.83.41958512238..51958512241.83.61958512245..71958512248.83.81958512252..91958512255.83
1958512259..11958512262.83.21958512266..31958512269.83.41958512273..51958512276.83.61958512280..71958512283.83.81958512287..91958512290.83
1958512294..11958512297.83.21958512301..31958512304.83.41958512308..51958512311.83.61958512315..71958512318.83.81958512322..91958512325.83
1958512329..119585122.83.219585126..319585129.83.41958512343..51958512346.83.61958512350..71958512353.83.81958512357..91958512360.83
1958512364..11958512367.83.21958512371..31958512374.83.41958512378..51958512381.83.61958512385..71958512388.83.81958512392..91958512395.83
1958512399..11958512402.83.21958512406..31958512409.83.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *